Zaváranie s pohármi LOCK EAT

Príprava pohárov

Pred použitím zaváracieho pohára skontrolujte, či na styčných plochách pohára alebo viečka nie sú žiadne vylomené časti a povrch je hladký.
Odporúča sa používať na zaváranie originálne prírodné gumové tesnenie lock eat.

Ak sú poháre znečistené alebo zaprášené, pred použitím ich umyte.

Poháre, viečka aj tesnenie je ďalej nutné sterilizovať vo vriacej vode. Dostatočný čas sterilizácie je 12 minút. Na dno hrnca sa odporúča rozložiť utierku a zabezpečiť, aby poháre a viečka o seba nenarážali. Po ukončení sterilizácie nechajte poháre uschnúť otočené hore dnom.

 

Príprava jedla a naplnenie zaváracích pohárov

Na zaváranie používajte čerstvé a dobre umyté produkty. Nepoužívajte zmrazené alebo rozmrazené jedlo. Neuvarené produkty sa odporúča naložiť do slaného nálevu, aby boli eliminované nežiaduce baktérie. Naplňte poháre horúcim jedlom maximálne 2 cm od horného okraja. Skontrolujte rovnomerné rozdelenie obsahu vnútri pohára, je dôležité, aby v obsahu neboli vzduchové bubliny. Prípadné vzduchové bubliny odstráňte miernym zatlačením obsahu nekovovou lyžicou.

 

Uzatváranie pohára

Pred uzavretím pohára opatrne utrite z okraja pohára a z viečka osadeného prírodným gumovým tesnením všetky zvyšky jedla. Následne môžete uzavrieť pohár pomocou zaklapávacieho patentu. Takto pripravený pohár sa zavára v prípade, že je zavarenie súčasťou receptu, podľa ktorého postupujete. Jedlo nakladané v slanom náleve, v oleji, prípadne v kyslom náleve nevyžaduje vždy zavarenie. Gumové tesnenie musí byť do viečka osadené tak, aby výčnelok na tesnení umožňoval zatiahnutie zaň v okamihu otvárania zavareného pohára. 

 

Zaváranie

Uzavreté poháre vložte viečkom hore do veľkého kovového hrnca. Odporúča sa dno hrnca vystlať čistou utierkou. Aby ste predišli rozbitiu pohárov o seba, môžete každý pohár zabaliť do čistej utierky samostatne. Následne naplňte hrniec vlažnou vodou tak, aby poháre vrátane viečok boli pod vodou. Varte po dobu uvedenú v recepte. Ak je to potrebné, pridávajte v priebehu varenia vriacu vodu, aby poháre zostali v priebehu zavárania úplne pod vodou.

Po ukončení varenia nechajte poháre v horúcej vode pozvoľne vychladnúť. Pred uskladnením skontrolujte uzavretie pohárov.

 

Kontrola a uskladnenie

Po vychladnutí pohárov odstráňte zaklapávací patent. Viečko musí zostať nepriedušne uzavreté. Nepriedušné uzavretie pohára po odstránení patentu znamená, že v pohári vzniklo žiaduce vákuum. Uvoľnené viečko je známkou nesprávneho naplnenia pohára – buď došlo k preplneniu pohára, alebo je v pohári, naopak, príliš málo jedla alebo nebolo zaváranie dostatočne dlhé, alebo na okrajoch pohára boli nerovnosti, prípadne bolo použité staré opotrebované tesnenie.

Pokiaľ viečko nepriedušne drží na pohári, môžete na pohár vrátiť uzatvárací patent a uskladniť pohár na chladnom mieste mimo dosahu denného svetla.

 

Otváranie pohárov

Pred otvorením skontrolujte, či viečko stále nepriedušne drží na pohári. Pokiaľ je viečko uvoľnené, obsah pohára nekonzumujte.
Poháre sa otvárajú zatiahnutím za výčnelok tesniaceho krúžku. Zatiahnutím za tesnenie vnikne do pohára vzduch a dôjde tak k uvoľneniu viečka. V prípade ťažkostí s uvoľnením viečka, použite na potiahnutie tesnenia kliešte.