Príklady zadania objednávok na pískovanie textu

Príklad 1 – Pieskovanie na viac miest jedného pohára na víno či iného predmetu

Chcem pieskovať:

Na kalíšok pohára na víno text "Všetko najlepšie" a na podstavu (dýnko) dátum narodenín.

Ako zadám:

K poháru na víno si musíte do nákupného košíka pridať 1x položku Pieskovanie textu vo variante 2 - 4 slová s uvedením zadania: "Všetko najlepšie", umiestniť na kalíšok poháre v jednom riadku. Ďalej pridáte 1x Pieskovanie textu vo variante 1 slovo s uvedením zadania: „26.1.1980“, umiestniť na dýnko pohára.

Príklad 2 - Pieskovanie mien na 2 a viac rovnakých pohárov

Chcem pieskovať:

2 alebo viac rovnakých pohárov a na každé bude jedno meno.

Ako zadám:

Ide teda o obdobné pieskovanie, tak zadanie môžete urobiť jednoducho. Do nákupného košíka si k pohárom pridáte 1x položku Pieskovanie textu vo variante 1 slovo toľkokrát, koľko chcete pieskovať pohárov a do poľa zadania vypíšete všetky mená, ideálne s uvedením predstavy o umiestnení na pohári. Pokiaľ neuvediete predstavu o umiestnení, nechávate umiestnenie na nás.

Pokiaľ by ste mená chceli pieskovať na rôzne poháre alebo dokonca na rôzne predmety, odporúčame zadať položku Pieskovanie textu so zadaním vždy zvlášť pre každý predmet.

Príklad 3: Pieskovanie rôznych textov na 2 a viac pohárov

Chcem pieskovať:

Na jeden pohár nápis „Môjmu najmilšiemu dedkovi“ a na druhý pohár „Dnes mám chuť na poriadny drink“.

Ako zadám:

K prvému poháru si do nákupného košíka pridajte 1x položku Pieskovanie textu vo variante 2 – 4 slová s uvedením zadania „Môjmu najmilšiemu dedkovi“. K druhému poháru si do nákupného košíka pridajte 1x položku Pieskovanie textu vo variante 5 – 8 slov s uvedením zadania „Dnes mám chuť na poriadny drink“. Pochopiteľne môžete aj doplniť požiadavku na veľkosť či umiestnenie pieskovania.

Príklad 4: Zadanie textu s obrázkom

Chcem pieskovať:

Na vázu nápis „Z lásky“ ak tomu pripojiť obrázok srdiečka.

Ako zadám:

K vybranej váhe si do nákupného košíka pridajte položku 1x Pieskovanie textu vo variante 1 slovo s uvedením zadania „Z lásky“ as požiadavkou na umiestnenie na stred vázy. Ďalej si v katalógu obrázku vyhľadajte obrázok srdiečka. Vpíšte do zadania požiadavku na umiestnenie k zadanému pieskovanému textu a srdiečko si pridajte do nákupného košíka. Pokiaľ objednávate viac sklenených predmetov či viac pieskovania, tak nezabudnite pripojiť informáciu, k akému predmetu srdiečko patrí.