O pieskovaní skla

Pieskovanie je technika zdobenia, pri ktorej vrháme prúd piesku proti sklu. Ostrohranné zrnká piesku nesené prúdom stlačeného vzduchu dopadajú veľkou rýchlosťou na povrch skla. Pretože sklo je krehké, jeho časti odpadávajú a povrch sa tak zdrsňuje a stáva sa matným. Pri dekoratívnom pieskovaní sa používajú ochranné šablóny.

piskovani 

Trocha histórie

Pieskovacie dúchadlo si nechal ako prvý patentovať americký vynálezca Benjamin C. Tilghman, a to v roku 1871. Zaviedol aj používanie šablón.

Už v roku 1879 bol B. Holsteinovi z Osnabrücku udelený patent na matovanie povrchu skla pieskom. Pri tomto zariadení pôsobil piesok vlastnou váhou, samospádom. Čoskoro potom sa technika pieskovania začala používať aj u nás.

Brusivo

Z jeho vlastností je pri pieskovaní najdôležitejšia tvrdosť, krehkosť, tvar a veľkosť (sú dané druhom materiálu). Pôvodne sa používal kremičitý piesok, dnes sa používa korund alebo karbid kremíka. Na jemné matovanie sú vhodné malé zrná brusiva, kdežto na hĺbkové pieskovanie alebo na pieskovanie otvorov sú vhodné veľké zrná brusiva. Veľké množstvo zŕn brusiva menšej veľkosti brzdí rýchlosť zŕn veľkých. Veľké množstvo brusiva zmierňuje rýchlosť nárazu ostatných zŕn. Na druhej strane, malé množstvo brusiva znižuje účinok pieskovania.

 

Rýchlosť, vzdialenosť a množstvo zŕn

Pravidlom je, že pri vysokej rýchlosti pieskovania dopadá na sklenenú plochu väčší počet zŕn. So vzdialenosťou dýzy od skla klesá rýchlosť zŕn. Stúpa však rovnomernosť pieskovanej plochy. Vzdialenosť dýzy od výrobku býva priemerne 20 cm, preto sa pri matovaní odporúča väčšia vzdialenosť. Pri hĺbkovom pieskovaní sa vzdialenosť, naopak, zmenšuje. Pri optimálnom pomere zŕn a vzduchu dopadne každé zrno na sklo bez toho, aby stratilo rýchlosť pri náraze na ostatné zrná letiace ku sklu aj zrná od neho odrazené.

 

Čas pieskovania

Čas pieskovania sa volí podľa požiadavky na pieskovanú plochu. Na obyčajné zmatovanie postačí niekoľko sekúnd. Hĺbkové spracovanie skla vyžaduje aj niekoľko hodín. Pieskovaním na jednom mieste sa dá prepieskovať otvor – akási náhrada vŕtania.

 

Zariadenia a pracovné postupy

 1. Samospádové pieskovacie zariadenie – nemá dýzu. Piesok skladovaný v nádrži padá na sklenený predmet v uzavretom priestore z výšky 5 metrov. 
 2. Mechanické rotačné zariadenie – nemá dýzu. Základom je lopatkové koleso – do stredu dutého hriadeľa sa privádza piesok, ktorý je lopatkami vrhaný na pieskovaný predmet. Tento postup sa však v sklárstve nepoužíva.
 3. Pneumatické zariadenie – má dýzu. Zrnitý materiál sa vrhá tlakovým vzduchom alebo je nasávaný. Existuje viacero druhov: injektorové, sacie, spádové (pretlakové) či podtlakové. 
 4. Hydraulické zariadenie – má dýzu. Ide o striekanie kalu pomocou vody alebo pary. Počas tohto procesu nie je možné použiť klasické ochranné kryty z gleja, papiera a pod.

 

Ochranné kryty

Ak sa majú na skle pieskovať iba určité miesta a iné majú zostať lesklé, používajú sa na nepieskovaných miestach šablóny – ochranné kryty. Tieto kryty musia spĺňať niekoľko požiadaviek: pružnosť, dobrú snímateľnosť, mali by byť lacné a musia mať dostatočnú životnosť. Keďže žiadna krycia hmota nemôže spĺňať všetky požiadavky, volí sa pre každý spôsob práce kryt, ktorý je najvýhodnejší.

 

Druhy ochranných krytov:

1. Nátery

 • rozohriate tekuté zmesi sa natierajú na sklo a po vychladnutí a zatuhnutí sa na ne predkresluje motív a potom sa skalpelom vyrezáva
 • základnými zložkami náterov býva glej, glycerín, dextrín
 • po skončení sa ľahko odstraňujú (napr. umytím výrobku vo vode)

2. Pružné fólie

 • z veľkého množstva druhov sa volí podľa druhu pieskovania a druhu dekoru
 • papierová lepiaca páska, tenký hodvábny papier, papier natretý zmesou gleja a glycerínu, tvrdá guma, silón, igelit... sa prilepí alebo priloží na sklo, potom sa naň predkreslí dekor a skalpelom sa vyrežú, odkryjú miesta na pieskovanie
 • dnes sa často používa samolepiaca fólia

3. Kovové šablóny

 • môže sa cez ne pieskovať priamo alebo sa cez ne nanášajú krycie hmoty
 • vyrezávajú alebo vysekávajú sa do mäkkých plechov
 • materiálom je zinok, olovo, zliatiny kovov alebo sa môžu splietať z oceľových drôtov
 • majú dlhú životnosť

4. Plasticky tvarované vrstvy

 • dovoľujú pieskovať reliéfy rozdielnej hĺbky