Dekorácia a zdobenie skla

Zušľachťovanie je práca s už vychladeným sklárskym výtvorom. Nazýva sa mechanické zdobenie.

Do tejto oblasti patrí niekoľko techník:

Brúsenie zdôrazňuje čírosť, lesk, lom a rozklad svetla predovšetkým pri hrubostennom krištáli. Brúsi sa sklo číre, farebné a vrstvené (bezfarebná sklovina prevrstvená sklom farebným, pri tomto prevrstvenom skle sa odkrýva brúsením spodná vrstva skloviny). Brúsi sa olovnatý krištáľ aj sodnodraselné sklo.

Rytie (gravírovanie) patrí k najnáročnejším technikám, robí sa medenými kolieskami, ktoré sú upevnené na osi ryteckého stroja. Táto technika sa používa iba pri ozdobných predmetoch.

Pieskovanie zdrsňuje povrch skla prudko vrhaným ostrým kremičitým pieskom.

Chemické zdobenie sa vykonáva leptaním. Predmet sa pokryje ochrannou vrstvou zmesi parafínu a asfaltu, do tejto vrstvy sa vyryje vzor a po vložení do leptacieho kúpeľa sa vyrytá časť naruší, a tým vzniká vzor. Leptanie sa vykonáva plynným fluorovodíkom, kyselinou fluorovodíkovou alebo jej soľami.

Maľovanie skla. Sklárske farby sa nanášajú na povrch skla štetcom, postrekom cez šablónu alebo pretláčaním sitom (sieťová tlač). Aby maľba dobre držala, zataví sa sklo opäť v peci.

Lazúrovanie sa vykonáva pomocou solí medi, ktoré sfarbujú sklo do žltozelena, čierna a červena a solí striebra, ktoré sfarbujú sklo do žlta. Tieto zmesi sa nanesú na výrobok, ktorý sa v peci vpáli do skla.

Pokovovanie skla znamená, že sa sklo pokrýva tenkými kovovými povlakmi.