Aké sú druhy skla

Krištáľové sklo (draselnovápenaté sklo – český krištáľ, obsahuje 72 % SiOa polokrištáľ s obsahom 80 % SiO2). Vyrába sa tavením sklárskeho piesku s potašou a vápencom. Je tvrdšie, horšie taviteľné, lesklé a stále. Je vhodné na výrobu chemického a stolného skla. Vyrábajú sa z neho predmety dekoratívne a umelecké. Náhradou časti potaše vzniká sodnodraselnovápenaté sklo, ktoré sa najčastejšie používa na výrobu lacného stolného skla.

Olovnatý krištáľ (anglické sklo, draselnoolovnaté sklo) obsahuje 24 % oxidu olovnatého. Tento typ skla sa pripravuje tavením sklárskeho piesku s potašou (uhličitan draselný) a oxidmi olova. Sklo je mäkké, dobre taviteľné s vysokým leskom, lámavosťou a rozptylom svetla. Zdobí sa bohatým brúsením. Vybrúsené a vyleštené sa používa v bižutérii a ako ovesy na lustre. Oxid olovnatý možno čiastočne alebo úplne nahradiť oxidom bárnatým, zinočnatým alebo sodným, čím vznikne sklo známe ako krištáľové, ktoré má však menšiu brilanciu ako olovnatý krištáľ.

Boritokremičité sklo (sklo obsahujúce oxid boritý) je veľmi odolné proti teplotným zmenám a proti chemikáliám. Preto sa používa pri výrobe laboratórneho skla aj varného riadu pre domácnosti. Ďalej sa boritokremičité sklo používa na výrobu skleneného vlákna  ako spriadateľného nekonečného vlákna (technické textílie, výstuhy), tak izolačného vlákna.

Kremenné sklo je v podstate čistý oxid kremičitý tavený vo vákuu pri teplote okolo 2000 °C. Sklo je vhodné na laboratórne prístroje. V elektrotechnickom priemysle sa používa ako izolačná hmota, ďalej na výrobu osvetľovacích výbojok a rôznych aparatúr.

Vodné sklo sú taveniny alkalických kremičitanov. Používa sa na impregnáciu papierových tkanín, na konzerváciu vajec, ako plnivo do mydiel, na ochranu a sanáciu prírodného kameňa, ale najmä ako spojivo kyselinovzdorných tmelov, žiaruvzdorných materiálov a nástrekov na protipožiarnu ochranu konštrukcií alebo geopolymérov.

Sodnovápenaté sklo (francúzske sklo, 60 až 80 % SiO2) je najbežnejší druh skla. Vyrába sa tavením sklárskeho piesku so sódou a vápencom. Používa sa na výrobu plochého skla, fliaš, pohárov a bežného stolného skla. Pre väčšiu odolnosť proti poveternostným vplyvom sa doň pridáva malé množstvo oxidu hlinitého a boritého.

Špeciálne sklá sú sklá vyrábané v malom objeme, ktorých zloženie skloviny sa výrazne mení podľa požadovaných vlastností konečného výrobku. Napr. špeciálne boritokremičité výrobky, optické sklá, sklá pre elektrotechnológiu a elektrotechniku, obrazovky, výrobky z taveného kremeňa, sklokeramika a glazúry, bezpečnostné sklá (dopravné prostriedky), vrstvené sklá s plastmi alebo tvrdené bezpečnostné sklá (pri rozbití vytvoria drobné tupohranné úlomky, ktoré nespôsobujú vážnejšie zranenia).